SPO2 A6

Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 dành cho bệnh nhân khoa hồi sức cấp cứu

Bệnh nhân khoa hồi sức cấp cứu hoặc những bệnh nhân nặng là những người đặc biệt cần thiết sử dụng máy SPO2. Dưới đây là nội dung về máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 dành cho bệnh nhân khoa hồi sức c...

Đọc tiếp